Werkwijze: betrouwbaar, handelingsgericht en efficiënt.

Na een intakegesprek waarin het probleem wordt verkend en de hulpvraag besproken start onze samenwerking.

Werkwijze: betrouwbaar handelingsgericht en efficiënt
Werkwijze: betrouwbaar handelingsgericht en efficiënt
praktijk unic almelo

Plan van aanpak

Diagnostiek 

Van intake tot diagnostiek

Aanmelden

Aanmelden voor een intakegesprek kan via het contactformulier op deze website. Binnen drie werkdagen wordt er telefonisch contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.

Situatie in beeld

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar. Gewoonlijk komen kinderen en jongeren met hun ouder(s) naar de intake. Soms is het wenselijk om de intake op school te doen. We bespreken de klachten en elkaars verwachtingen. Bij wederzijds vertrouwen gaan we samen aan de slag. Soms is het nodig een anamnesegesprek te plannen om beter zicht te krijgen op de problemen en het in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis. Kinderen onder de 12 jaar hoeven bij dit gesprek niet aanwezig te zijn.

Als de welbekende ‘klik’ er niet is of als de hulpvraag niet door ons beantwoord kan worden, helpen we je graag op weg naar de juiste hulpverlener.

Onderzoeksfase

Na de intake en het eventuele anamnesegesprek bespreken we wat nodig is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Op basis daarvan wordt er een overeenkomst opgesteld. Een onderzoeksfase kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, observeren in de klas of thuis, het maken van tests of een combinatie daarvan.

Advies

Na afronding van de onderzoeksfase wordt er een rapportage gemaakt. Aan de hand van de testresultaten wordt een integratief beeld gegeven. Van daaruit volgen eventuele aanbevelingen voor het kind, de ouders en de school.

Werkwijze: betrouwbaar handelingsgericht en efficiënt
praktijk unic almelo

Plan van aanpak

Behandeling 

Van intake tot behandeling

Behandeling

Wanneer praktijk uNic de behandeling gaat uitvoeren, wordt er een behandelplan opgesteld. We streven ernaar om de leerling eigenaar van het leerproces te laten zijn. De ouders en de school worden hierbij nauw betrokken.

In het behandelplan staan de doelen beschreven en de manier waarop de doelen behaald kunnen worden. Vooraf wordt vastgesteld wanneer er geëvalueerd wordt.

De meeste behandelingen bestaan uit een wekelijkse sessie in de praktijk en (bijna) dagelijkse oefeningen voor thuis en/ of op school. De lijntjes met ouders en school zijn kort, waardoor een behandelplan tijdig bijgesteld kan worden als dat nodig is.

Na afloop van een behandeltraject worden adviezen gegeven om de leerling zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

Werkwijze: betrouwbaar handelingsgericht en efficiënt
praktijk unic almelo

Plan van aanpak

Coaching 

Van intake tot coaching

Coaching

Tijdens een gesprek wordt de hulpvraag specifiek gemaakt. Het vooraf invullen van vragenlijsten of een observatie in de groep is hierbij soms helpend.

Aan de hand van concrete situaties die de leerkracht inbrengt, worden oplossingen gezocht en oefeningen gedaan. We gaan altijd uit van de sterke kanten van de leerkracht en dat wat wel goed verloopt.

De opzet is praktisch en oplossingsgericht. Vooraf wordt een gezamenlijke inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies.

Werkwijze: betrouwbaar, oplossingsgericht en efficiënt
praktijk unic almelo

Werkwijze: betrouwbaar, handelingsgericht en efficiënt.