Voor leerlingen, ouders, scholen en supervisanten

Praktijk uNic is er voor schoolgaande jeugd, hun ouders en leerkrachten of docenten. Daarnaast kunnen professionals bij ons terecht voor coaching of supervisievraagstukken.

leerlingen ouders scholen supervisanten
leerlingen ouders scholen supervisanten
praktijk unic almelo

Voor leerlingen

Diagnostiek en behandeling

Als het (even) niet zo lekker met je gaat op school, is dat heel vervelend. Misschien zijn je cijfers lager dan voorheen of krijg je je werk niet op tijd af. Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om je te concentreren en goed op te letten tijdens de les. Waarom het niet goed met je gaat is vaak helemaal niet duidelijk en kan allerlei oorzaken hebben.

Al zijn je klachten nog erg vaag, een intakegesprek kan al heel verhelderend zijn. Vanuit de intake kan blijken dat het wenselijk is een psychologisch (-didactisch) onderzoek te doen. Zo’n onderzoek kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het voeren van gesprekken, het maken van tests of een combinatie daarvan.

Het doel van zo’n onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en ernst van de problematiek. Van daaruit worden adviezen gegeven voor een plan van aanpak. Een psychologisch (-didactisch) onderzoek is maatwerk en volledig afgestemd op jouw hulpvraag.

We doen onderzoek naar:

 • Cognitieve capaciteiten/ intelligentie
 • Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie)
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Executief functioneren (bijv. concentratie, plannen, taakaanpak)

Behandeling

In een één-op-één situatie wordt wekelijks gewerkt aan het verbeteren van bepaalde vaardigheden of functies. In samenspraak met jou, je ouders en (idealiter) school wordt vooraf een behandelplan opgesteld. Hierin worden doelen, werkwijzen en methoden beschreven. Een behandeltraject duurt doorgaans niet langer dan drie maanden.

 • Lees- en spellingproblemen
 • Rekenproblemen
 • Executieve functies
 • Zelfbeeld
leerlingen ouders scholen supervisanten

Wekelijks werken aan het verbeteren van bepaalde vaardigheden of functies

praktijk unic almelo

Betrokkenheid van ouders is essentieel voor de ontwikkeling van een kind

ouders leerprestaties kind

Voor ouders

Je hebt als ouder grote invloed op de ontwikkeling en leerprestaties van je kind.

Uiteraard heb jij als ouder het beste voor met je kind. Jouw invloed op de ontwikkeling en leerprestaties van je kind is groot. Hoewel je ten aanzien van je eigen kind zeer deskundig bent, zijn er toch situaties waarmee je enorm kunt worstelen als opvoeder.

Ondersteuning is dan fijn en soms zelfs nodig. Een intakegesprek kan al helpend zijn. Van daaruit kunnen we eventuele vervolgstappen zetten.

Voor ouders bieden we:

 • Psycho- educatie
 • Hulp bij de begeleiding van hun kind
 • Ondersteuning bij contact met school
praktijk unic almelo

Voor scholen

Coaching

Kom jij net van de lerarenopleiding en heb je het gevoel in het diepe te zijn gegooid? Of ben jij die ervaren leerkracht, maar merk je dat je werkwijze niet (meer) toereikend is? Coaching kan je helpen bij het vinden van de juiste balans en het verhogen van je zelfvertrouwen, zodat je je beroep (weer) met passie en plezier kunt uitoefenen.

Het werkveld van de leerkracht is boeiend en uitdagend, maar er wordt steeds meer van jou als leerkracht verwacht. Je moet didactisch onderlegd zijn en kunnen omgaan met verschillende prestatieniveaus. Daarnaast is het belangrijk dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om tegemoet te  komen aan de didactische en pedagogische behoeftes van individuele leerlingen en de groep als geheel. Coaching is voor jou als je dreigt vast te lopen in je dagelijkse (professionele) functioneren.

Door middel van een gesprek, het eventueel invullen van vragenlijsten en/of een observatie in de groep wordt de hulpvraag specifiek gemaakt. We gaan uit van jouw sterke kanten en werken samen aan het vinden van een oplossing. Vooraf wordt er een inschatting gemaakt van het aantal benodigde afspraken. De opzet is praktisch, gestructureerd en oplossingsgericht.

Daarnaast kun je ook bij ons terecht voor:

 • Psycho-educatie
 • Individuele casusbespreking
professionele ontwikkeling leerkrachten

Voor betere leerprestaties van leerlingen

praktijk unic almelo

Supervisie is leerzaam en inspirerend

Leren reflecteren op je eigen professioneel handelen

Voor supervisanten

Voor supervisanten

Tijdens supervisie leer je te reflecteren op je eigen denken, voelen en doen

Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Tijdens supervisie leer je te reflecteren op je eigen denken, voelen en doen. Het is een moment van stilstaan, om vervolgens opnieuw en anders in beweging te komen.

Wij bieden supervisie:

 • Ten behoeve van (her)registratie basispsycholoog of orthopedagoog SKJ
 • Voor (basis)psychologen of -orthopedagogen met supervisievraagstukken
 • Voor gedragswetenschappers (NVO/NIP)
praktijk unic almelo

Voor leerlingen, ouders, scholen en supervisanten