Tarieven praktijk uNic

Tarieven praktijk uNic

Vergoeding vanuit Jeugdwet

Praktijk uNic levert vergoede zorg aan kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die woonachtig zijn in één van de veertien Twentse gemeenten (www.Samen14.nl).

Voorwaarde is dat de hulpvraag binnen het kader van de Jeugdwet valt. Een verwijzing kan aangevraagd worden via het zorgloket van de woongemeente. De jeugdconsulent beoordeelt of vergoede zorg geïndiceerd is. Ook is het mogelijk een verwijzing aan te vragen via de huis-, kinder- of jeugdarts. Voor jeugdigen die niet in één van de veertien gemeenten wonen of van wie de hulpvraag niet binnen het kader van de Jeugdwet past, gelden onderstaande tarieven.

Passend Onderwijs- onderzoek naar leerproblemen

Hoewel het heel zinvol kan zijn onderzoek naar leerproblematiek te doen, wordt dit in veel gevallen niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Dit heeft als voordeel dat er geen verwijzing nodig is van de huisarts of wijkcoach. Hierdoor wordt niets gedeeld met instanties of overheden en komt nagenoeg alle tijd direct ten goede aan de cliënt. Sommige (aanvullende) verzekeringen vergoeden toch (een deel van) de zorgkosten. In dat geval dien je zelf voor declaratie te zorgen.

praktijk unic almelo

Tarieven

Intake (30 minuten)

gratis

Anamnesegesprek

€ 105,00

Intelligentietest*

€ 675,00

Handelingsgerichte diagnostiek*

Op maat

Consult

€ 105,00 per uur

Supervisie

€ 105,00 per uur

Coaching

€ 105,00 per uur

Observatie (thuis of op school)

€ 125,00

No show (geen afzegging of binnen 24 uur)

€ 50,00

Reiskosten

€ 0,20 per km

*inclusief schriftelijk verslag en mondelinge toelichting
Tarieven

Gratis intakegesprek

praktijk unic almelo

Geen verwijzing nodig

Tarieven praktijk uNic

Geen lange wachttijden

Hoewel het heel zinvol kan zijn onderzoek naar leerproblematiek te doen, wordt dit in veel gevallen niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Praktijk uNic biedt naast vergoede zorg ook contractvrije zorg. Dit heeft als voordeel dat er geen verwijzing nodig is van de huisarts of wijkcoach. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd en wordt er niets gedeeld met instanties of overheden.

Bovendien komt nagenoeg alle tijd direct ten goede aan de cliënt en zijn er geen lange wachttijden.

Afhankelijk van je polis vergoeden sommige verzekeraars toch (een deel van) de kosten. In dat geval dien je zelf voor declaratie te zorgen.

praktijk unic almelo