Factsheet Mentaal Kapitaal

Factsheet Mentaal Kapitaal 550 500 praktijk uNic

Factsheet Mentaal Kapitaal

Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?

Factsheet Mentaal Kapitaal
Factsheet Mentaal Kapitaal
praktijk unic almelo
Mentaal Kapitaal
Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal

Jongeren ervaren in toenemende mate schoolstress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school, zoals blijkt uit een groeiend aantal verzuimmeldingen en thuiszitters. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal heeft als doel kennis te vergroten omtrent de oorzaken en oplossingsrichtingen voor deze schoolgerelateerde problematiek. In deze factsheet worden de bevindingen van de eerste deelstudie beschreven, waarin werd onderzocht welke risico- en beschermende factoren een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.

Auteurs

Suzan Doornwaard, Margot Peeters, Maud Leijerzapf, Judith de Haas, Armaghan Efat, Marloes Kleinjan, Renate Giesing

Publicatiedatum

2021

praktijk unic almelo