Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie 550 500 praktijk uNic

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis.

Richtlijn Dyslexie
Richtlijn Dyslexie
praktijk unic almelo
Richtlijn Dyslexie
Brede vakinhoudelijke richtlijn / info voor ouders

De Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Bron

De richtlijn is te vinden op de volgende website: dyslexiecentraal.nl

Publicatiedatum

1 september 2021

praktijk unic almelo