Praktijk Unic!

Advies en begeleiding bij leren en gedrag

Didactisch Onderzoek

Leerachterstanden bepalen en gerichte behandeling


In een didactisch onderzoek wordt achterhaald wat het niveau is van je kind. Dit gaat middels gesprekken, toetsen en diagnostiek. 

Na dit onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een rapportage. Tijdens een gesprek wordt deze rapportage besproken met ouders en evt. het kind.