Praktijk Unic!

Advies en begeleiding bij leren en gedrag

Coaching

Kindcoaching is het begeleiden van kinderen met een problematiek of hulpvraag. Deze hulpvraag kan gericht zijn op het leren, het gedrag, de opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De coaching is vooral oplossingsgericht. Als coach begeleid ik het kind en ouder naar het (her)ontdekken van de eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten zodat er een positieve verandering plaatsvindt. 


Afhankelijk van de hulpvraag worden alle partijen en eventueel school ook bij het proces betrokken. 


Voor wie is kindcoaching? 

Kinderen van 4 tot 15 jaar, die hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met: 

 • het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten en talenten
 • jezelf accepteren zoals je bent en het waarderen daarvan
 • gedragsproblematieken zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, Pdd-nos, enzovoorts..
 • emoties en gevoelens zoals angsten, boosheid of verdriet
 • leeftijdgenoten mbt samenspelen, plagen en pesten, sociale druk enzovoorts..
 • andere gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding of ziekte

 

In de coaching maak ik gebruik van verschillende middelen en methodieken zoals: o.a. Relationele Emotieve Therapie (RET), Human Dynamics, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), het Coachee!-spel, gesprekken, spellen en andere creatieve verwerkingsopdrachten....


Coachee! licentie

 

Het 'Coachee!- spel' is praktisch, veelzijdig, speels en creatief. Je kunt dit inzetten bij het coachen en begeleiden van kinderen.

 

Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. 

Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind. Kinderen die het spel inmiddels hebben gespeeld zijn enthousiast.NLP voor kinderen

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.

 • Neuro: het brein, het zenuwstelsel waarmee wij signalen ontvangen en via de 5 zintuigen verwerken, onze denkprocessen.
 • Linguïstisch: de taal, zowel verbale als non-verbale communicatiesystemen die we gebruiken om betekenis te geven aan ervaringen en de denkprocessen te uiten.
 • Programmeren: is de wijze waarop de ervaringen worden opgeslagen in ons brein en
  de vaardigheid om onze communicatieve en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken.

Kortom, NLP geeft inzicht in de wijze waarop onze hersenen informatie verwerken en ordenen door middel van taal. Aangezien geen mens hetzelfde is, maken we allemaal onze eigen unieke weergave van de wereld (de hersens) van waaruit we handelen. Soms zijn de strategieën die we hanteren effectief, soms is bijstelling nodig.

NLP is een krachtige methode voor het stimuleren van positieve gedragsveranderingen, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer zicht we krijgen op de (onbewuste) besturingsmechanismen van onze hersenen, hoe beter we in staat zijn onze doelen te realiseren. Werken met NLP levert meer keuzevrijheid in ons doen en laten op, waardoor de kwaliteit van ons persoonlijk welzijn aanzienlijk wordt vergroot.